به دلیل تفاوت بسیار زیاد در به دست آوردن بهای تمام شده کالاهای فروش رفته در صنایع مختلف، نرم‌‌افزار بهای تمام‌ شده به صورت کاملا سفارشی توسعه می‌یابد.