– مقدمه

فرآیندها و روش‌های مورد استفاده برای تبدیل مواد ورودی (مواد اولیه، کالاهای نیمه تمام، مواد جانبی و کمکی) و ورودی‌های نامشهود (ایده‌ها، اطلاعات، دانش) را به کالاها یا خدمات تولید می‌گویند. تمام این منابع استفاده شده در این فرآیندها برای ایجاد محصولی مناسب است که قابل استفاده و ارزش تبادل با پول را داشته باشد.

– مدیریت تولید و برنامه‌ریزی تولید

چه چیزی برای تولید یک محصول نیاز دارید؟

اولین ایده‌این است که در انتها چه به‌دست می‌آید سپس فرآیند طولانی ایجاد محصول را نگاه می‌کنید که متکی به زمان، تلاش، کارکنان و کارشناسان حرفه‌ای و مدیریت تیم است برای تبدیل هر ایده به یک محصول سودآور شرکت باید از چند مرحله برای تعیین بینش استفاده کند:

تعریف استراتژی

تولید محصول

فروش آنها

مدیریت تولید فرآیندی است که بر ایجاد محصول جدید یا توسعه یک محصول قدیمی به بازار متمرکز است.

این با این تفکر ایجاد می‌شود که مشتری از محصول تولید شده استفاده و رضایت خواهد داشت و موفق بودن تولید این محصول انتهای این تفکر است.

مدیریت تولید، کسب و کار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش را وصل و ترکیب می نماید.

برنامه‌ریزی تولید و کنترل، یعنی برنامه‌ریزی دقیق کارها، تخصیص حجم کار به ماشین و افراد و برنامه‌ریزی جریان واقعی کار از طریق سیستم است. تولید یک فعالیت سازمان‌یافته برای تبدیل مواد اولیه به محصولات مفید است. فعالیت تولیدی در گستره وسیعی از شرکت‌های تولیدی و خدمات انجام می‌شود. سیستم تولید نیاز به استفاده بهینه از منابع سازمان مانند کارکنان، پول، ماشین، مواد و زمان دارد. برنامه‌ریزی تولید و کنترل باید با بخش‌های مختلف مانند تولید، بازاریابی، تدارکات، انبار و سایر ادارات (بسته به ماهیت سازمان) هماهنگی لازم را دارا باشد. برنامه‌ریزی و کنترل تولید اطلاعات مربوط به سفارشات را از بخش بازاریابی دریافت نموده و با توجه به ظرفیت‌های و منابع بخش تولید، طرح خود را  بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، ارائه می‌دهد. این طرح ایده‌ای راجع به چگونگی استفاده از منابع سازمان به منظور ساخت محصول است. طرح آماده شده به بخش تولید تحویل داده شده و بر اساس آن طرح عملیات ساخت محصول انجام می‌شود.

برنامه‌ریزی تولید، طرحی برای تولید و ساخت محصولات در یک سازمان و یا صنعت است که با بهره‌گیری از تخصیص منابع انسانی، مواد، ظرفیت تولید و سایر منابع به منظور ساخت محصول و ارائه به مشتریان عملیاتی می‌شود .

– اهداف برنامه‌ریزی تولید و کنترل

الف) ماهیت ورودی

برای تولید محصول، انواع مختلف ورودی استفاده می‌شود. کیفیت محصول بستگی به ماهیت ورودی دارد. از این رو برنامه‌ریزی برای تعیین ماهیت انواع مختلف ورودی انجام می‌شود که یک فرایند پیچیده است.

ب) مقدار ورودی

برای رسیدن به سطح تولید مناسب، تعیین مقدار ورودی‌ها و ترکیب آنها بسیار مهم است. ساخت یک محصول خوب زمانی عملی می‌شود که برآورد دقیق ترکیب مورد نیاز از ورودی وجود داشته باشد.

پ) هماهنگی مناسب

هماهنگی مناسب بین نیروی کار، ماشین آلات و تجهیزات را تضمین می‌کند. هماهنگی مناسب از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و جریان مناسب تولید را تضمین می نماید.

ج) کنترل بهتر

برنامه‌ریزی تولید روش کنترل است. برای کنترل بهتر، برنامه‌ریزی پیش شرط است. فقط پس از آن، می‌توان عملکرد را مقایسه و انحرافات را محاسبه کرد که منجر به کنترل تولید می‌شود.

خ) تولید بدون وقفه

برنامه‌ریزی مواد تامین منظم عرضه مواد خام و سایر اجزا را تضمین می‌کند. جریان منظم مواد و منابع و تدارکات به تولید بدون وقفه کمک می‌کند.

د) استفاده از ظرفیت

نیاز به استفاده مناسب از ظرفیت منابع موجود به طور موثر وجود دارد. این در کاهش هزینه‌های تولیدی مفید است.

ز) تحویل در زمان مقرر

اگر برنامه‌ریزی و کنترل خوب وجود داشته باشد، محصول به موقع تولید و در اختیار مشتریان بازار قرار خواهد گرفت و این سبب توسعه و تضمین ایجاد روابط بهتر با مشتریان است.

برنامه‌ریزی و کنترل تولید انواع مختلفی از اطلاعات را به بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد. برای مثال اطلاعات مربوط به منابع تولید موجود را به بخش بازاریابی ارائه می‌دهد. بخش بازاریابی سفارشات فروش را با توجه به اطلاعات دریافت می‌کند. اشتغال در برنامه‌ریزی و کنترل تولید بستگی به آموزش و تجربه دارد. کار در برنامه‌ریزی و کنترل تولید، کار چالش برانگیزی است. این نیاز به مهارت‌های تحلیلی و درک فرآیند تولید دارد. برنامه‌ریزی و کنترل تولید، بخش مهمی برای اجرای هر گونه فعالیت در بازار است زیرا می‌تواند کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد.

انواع روش‌های تولید مانند تولید تک محصول، تولید دسته ای، تولید انبوه، تولید پیوسته برنامه‌ریزی خاص خود را برای تولید محصولات به‌کار می‌برند.