مقدمه

ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻها، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌اي از دارایی‌های ﺑﺴﻴﺎري از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﻧﻌﻜﺎس موﺟﻮدي ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻها اﺛﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋـﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري دارد. مدیریت موجودی، به‌عنوان یک جزء از مدیریت زنجیره تامین، جریان کالا را از تولیدکنندگان به انبارهای سازمان و از انبارها تا نقاط فروش کنترل و نظارت می‌کند.

مدیریت موجودی یک فرایند پیچیده است، به ویژه برای سازمان‌های بزرگتر، اما اساس مدیریت موجودی بدون در نظر گرفتن اندازه یا نوع سازمان یکسان است. در یک شرکت تولیدی مواد خام در انباری نگهداری و سپس به خط تولید منتقل می‌شوند تا محصولی تولید شود و‌ این محصول ممکن است به انبار اولیه یا به انبارهای دیگر سازمان به‌ منظور فروش و حمل، منتقل و نگهداری شود یا ممکن است به طور مستقیم به مشتریان ارسال گردد.

مدیریت موجودی از اطلاعات گوناگون برای ردیابی کالاها در مسیر فرآیندهای مختلف استفاده می‌کند از جمله شماره ورود یا خروج، شماره سریال کالا، بهای تمام شده کالاها، تعداد کالاهای ورودی و خروجی و تاریخ ورود یا خروج کالا.

سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت موجودی از یک سیستم صفحه گسترده ساده که در آغاز مقدار موجودی کالاهای را در یک انبار ردیابی می‌کردند به نرم‌افزارهای پیچیده و چند لایه‌ای تبدیل شدند که توانایی ارتباط با سیستم‌های حسابداری و زیر سیستم‌های دیگر را دارند و جزی لاینفک از سیستم‌های سازمانی و یکپارچه محسوب می‌گردنند کنترل پیگیری رد کالاها در چند مکان مختلف انبار و هم چنین محاسبات هزینه‌ها و ارزش‌گذاری کالاها به‌صورت دقیق در سیستم‌های نرم‌افزار مدیریت موجودی انجام می‌شوند.

 

سیستم کنترل موجودی پویا پیوند به‌ عنوان یکی از سیستم‌های یکپارچه مالی و سازمانی پیوند عهده‌دار مدیریت و نگهداری کالاها به‌ عنوان دارای‌های جاری یک سازمان می‌باشد و مدیریت عملیات مختلف از لحظه ورود کالا به مجموعه انبارهای یک سازمان تا لحظه خروج کالاها را ردیابی و کنترل می‌نماید.‌ این مدیریت شامل نگهداری ثبت و درج لحظه‌ای و بروز عملیات مقداری و ریالی کالاها می‌باشد. به‌عنوان یکی از زیر سیستم‌های مجموعه سازمانی پیوند ارتباط کامل با عملیات سیستم‌های فروش و خرید و دارایی ثابت را فراهم می‌آورد و در برای نمایش نتایج عملیات کنترل موجودی در گزارش‌ها مالی ریز یا خلاصه نتایج را در نرم‌افزار حسابداری ثبت می‌نماید.

 

 

امکانات و ویژگی‌های سیستم کنترل موجودی پیوند

 • ارتباط عملیاتی سیستم کنترل موجودی با سیستم‌های فروش و خرید و حسابداری:

 • ثبت حواله فروش از دستور خروج (تحویل) کالا و سفارش فروش و صدور اتوماتیک فاکتور فروش با استفاده از حواله فروش

 

 • ثبت رسید برگشت از فروش از دستور دریافت کالا و سفارش برگشت از فروش و صدور اتوماتیک فاکتور برگشتی با استفاده از رسید برگشت از فروش

 

 • ایجاد اسناد متنوع براساس نیاز و تعاریف یک سازمان و انتقال آن به اسناد حسابداری به‌منظور استفاده در گزارش‌های مالی سازمان

 

 

 • امکان تعریف انبارهای مختلف سازمان به‌صورت فیزیکی یا مجازی

 

 • امکان تعریف واحدهای اندازه‌گیری و بسته‌بندی نا محدود برای استفاده در تعریف کالا

 

 • امکان تعریف گروه کالاهای متنوع چند سطحی و تخصیص انواع قیمت‌گذاری شامل میانگین موزون، میانگین متحرک، استاندارد، Fifo،Lifo و شناسایی ویژه
 • امکان تخصیص گروه‌های کالا به انبارهای مختلف
 • امکان تعریف نوع گروه

 

 • تعریف کالا
 • امکان تعریف انواع مشخصات کالاها شامل کد و گروه
 • مشخصات عمومی، شماره فنی، محل استقرار و …
 • نقطه سفارش، نقطه‌ایمنی، نحوه سفارش خرید و …
 • واحد اندازه‌گیری، واحد بسته بندی، تعداد در بسته‌بندی
 • امکان تعریف قالب کدگذاری کالاها در هر گروه
 • امکان تعریف کد‌گذاری و نام‌گذاری کالا به‌صورت خودکار براساس تعریف مشخه‌ها
 • تخصیص وزن و حجم کالا در صورت اندازه‌گیری با واحدهای دیگر اندازه‌گیری
 • امکان تخصیص مشخصه‌های دیگر که به‌صورت پویا (داینامیک) در سیستم تعریف می‌شوند.
 • امکان نگهداری دو شماره سریال برای هر کالا به‌صورت منحصر به فرد با غیر منحصر به فرد

 

 

 

 

 • امکان تعریف محل‌های استقرار کالا در قفسه بندی یا بلوک‌بندی‌های مشخص

 

 

 

 • تخصیص یا عدم تخصیص شماره سریال به‌صورت منحصر به فرد یا تکراری
 • در زمان ورود و خروج کالا امکان ثبت دو شماره سریال برای هر کالا وجود دارد که موجودی و گردش کالاها را می‌توان براساس شماره سریال مشاهده نمود.

 

 

 • امکان تعریف انواع رسید و حواله براساس نیازهای سازمان و امکان تعریف کاربردها و محدودیت‌های لازم به‌صورت پویا

 

 

 • صدور درخواست خرید کالا و درخواست کالا از انبار به‌صورت خودکار  از تعاریف مقدار سفارش و نقطه سفارش و غیر خودکار
 • امکان ثبت درخواست کالا از انبار

 

 

 • انجام عملیات مقداری و ریالی به تفکیک

 

 • امکان ثبت عملیات رسید و حواله انبار در حالت مقداری با نظر به دسترسی‌های موجود برای کاربران.
 • امکان ثبت عملیات رسید و حواله در حالت ریالی با نظر به دسترسی‌های موجود برای کاربران

 • درج رسید و حواله مقداری به‌صورت دستی یا به‌صورت خودکار (ارتباط با سیستم خرید و فروش)
 • درج و انتقال رسیدو و حواله مقداری از فایل اکسل و انتقال از رسید و حواله‌های دیگر حتی از سال‌های گذشته

 

 

 • قیمت‌گذاری یا ارزش‌گذاری ریالی خودکار و دستوری حواله‌ها و رسید‌های خاص
 • ارزش‌گذاری لحظه‌ای حواله‌های انبار پس از درج براساس نوع قیمت‌گذاری تعیین شده
 • ارزش‌گذاری حواله‌های انبار با فرمان قیمت‌گذاری برای همه یا انبارهای دلخواه
 • ارزش‌گذاری خودکار رسیدهای برگشتی یا انبار به انبار (به‌صورت کلی رسیدهای دارای حواله مرجع)
 • امکان ارزش‌گذاری یک کالا به تنهایی

 

 • دریافت انواع گزارش‌ها و اطلاعات انبار بدون نیاز به چاپ با روش‌های بسیار آسان و کارآمد و به‌صورت کاملا برخط و لحظه‌ای
 • امکان مشاهده و چاپ موجودی انبارها به‌صورت پویا و لحظه‌ای با امکان ردیابی کامل برای ورودی‌ها و خروجی‌ها مقداری و ریالی با استفاده از فیلترینگ بسیار قدرتمند
 • امکان مشاهده گردش کالاها به تفکیک انبار، کالا، گروه‌های کالا و هر تفکیک دیگر و به تفکیک انواع رسید و حواله
 • امکان مشاهده موجودی کالا نزد دیگران، موجودی کالاهای دیگران نزد ما، موجودی نزد مراکز هزینه، مقدار مصرف به تفکیک مراکز هزینه و ارزش فروش

 

 

 • تعریف ساختار محصول یا کالا  (BOM)
 • امکان تعریف ساختار و اجزای تشکیل‌دهنده یک کالا و تعداد تشکیل‌دهنده هر کدام از اجزا
 • امکان تعریف کالای جایگزین در ساختار و اجزا
 • تعاریف ساختار  محصول بصورنت درختی و پیچیده  از توانایی های سیستم تولید پیوند می باشد برای اطلاعات بیشتر به توضیجات سیستم تولید مراجعه فرمایید

 

 • امکان عملیات رسید و حواله انبار برای کالا و اجزای تشکیل دهنده آن به‌صورت خودکار
 • مشاهده پیام هشدار برای اجزای که موجودی ندارند و نمایش تعداد کمبود موجودی
 • امکان استفاده از بارکد خوان و چاپ بارکد در سیستم
 • امکان تعریف ساختار ‌ایجاد متنوع اسناد حسابداری کنترل موجودی

 

 • امکان صدور اسناد حسابداری متنوع رسید و حواله در زمان‌های دلخواه برای کاربران مجاز

 

 

 • قابلیت مشاهده و ردیابی عملیات کنترل موجودی از اسناد حسابداری
 • قابلیت مشاهده اسناد حسابداری از عملیات سیستم کنترل موجودی