مقدمه

هزینه حقوق و دستمزد کارکنان از عمده‌ترین قسمت‌های تشکیل دهنده بهای تمام شده کالای فروش رفته و هچنین هزینه‌های اداری یک سازمان به شمار می‌رود که محاسبات دقیق آن در سود و زیان سازمان نقش مهمی ‌ایفا می‌کند. بنابراین استفاده از یک نرم‌افزار مناسب و کارا برای سازمان می‌تواند سرعت و دقت، صرفه جویی در وقت و هزینه را در محاسبات حیاتی حقوق به ارمغان آورد. ثبت اطلاعات کارکنان، تعریف پویای پارامترهای حقوق، ثبت احکام کارکنان و نگهداری سوابق آن، درج و انتقال کارکرد، ثبت وام‌ها، محاسبات حقوق ماهیانه و نگهداری ذخایر، و ذخیره بازخرید کارکنان، ‌ایجاد فایل‌های ارسالی به بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، لیست و فایل بانک برای واریز حقوق ماهیانه و در نهایت ‌ایجاد اسناد به‌منظور ثبت در نرم‌افزار حسابداری از جمله قابلیت‌های نرم‌افزار حقوق دستمزد پویا پیوند به‌عنوان انجام بخشی از عملیات یک سیستم منابع انسانی می‌باشد.

امکانات و ویژگی‌ها نرم‌افزار حقوق و دستمزد

تعاریف اطلاعات پایه در حقوق و دستمزد:

 • امکان تعریف انواع استخدام

 

 

 • امکان تعریف انواع بیمه با نرخ‌های متفاوت برای کارگر، کارفرما، بیکاری، سخت و زیان‌آور و متفرقه در بیمه‌های تامین اجتماعی، مدیران، بازنشستگی، خدمات درمانی و ارتش

 

 

 • تعریف انواع تحصیلات

 

 

 • تعریف جداول بیست گانه گروه و مزد در طرح طبقه‌بندی مشاغل سازمان

 

 

 • امکان تعریف شغل و پست‌های سازمانی و مزایای وابسته به شغل در طبقه طرح طبقه‌بندی مشاغل سازمان

 

 

 

 • امکان تعریف پارامتریک و کاملا پویای متغیرهای حقوق شامل متغیرهای دولتی، مدیریتی، اضافه کار و کسر کار، انواع مرخصی، مرخصی‌های جانبازان، شیف کاری و کشیک و … به تفکیک تاریخ موثر، محل، مرکز هزینه، نوع استخدام و کارکنان

 

 

 • امکان تعریف پارامتریک و پویای اجزای حقوق شامل حقوق پایه، مزایای به تبع شغل، مزایای رفاهی انگیزه‌ای، مزایای غیر مستمر، کسورات غیر مستمر و ذخایر

 

تعاریف اطلاعات منابع انسانی:

 • تعریف و نگهداری مشخصات عمومی کارکنان و تصاویر اطلاعات شناسامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و …

 

 

 • تعریف و درج خودکار و غیر خودکار احکام حقوق و نگهداری سوابق تاریخی

 

 

 

عملیات در حقوق و دستمزد:

 • امکان درج مزایای غیر مستمر ماه

 

 

 • امکان محاسبه خودکار حقوق معوقه ماه

 

 

 • امکان درج انواع وام و تعیین شروع و پایان و تعداد اقساط و مبلغ اقساط

 

 

 • امکان درج پرداخت‌های متفرقه خارج از حقوق

 

 

 • امکان درج کارکرد و یا خواندن فایل کارکرد از نرم‌افزار ساعت زنی

 

 • محاسبات حقوق و دستمزد ماه با امکانات بسیار پیشرفته

 

 

 • محاسبات ذخایر حقوق تعریف شده در هر ماه ذخیره بازخرید، عیدی، پس‌انداز و هر ذخیره‌ای که به‌عنوان هزینه‌های حقوق در نظر گرفته می‌شود.

 

 • نگهداری مانده مرخصی، جمع کارکرد، کارکرد عیدی، مانده پس انداز، مانده تمام دخایری که بعدا به کارکان باید پرداخت شود.

 

 • محاسبات بازخرید کارکنان با محاسبات حقوق دستمزد ماهیانه یا به‌صورت جداگانه

 

مشاهده و بازیابی اطلاعات و گزارش‌ها به مراجع قانونی خارج از سازمان:

 • مشاهده و بازیابی اطلاعات حقوق و تمام عملیات وابسته به حقوق با فیلترینگ بسیار پیشرفته و نمایش جمع هر ستون در پایین جدول نمایش داده شده

 

 • امکان چاپ و ارسال به نرم‌افزارهای دیگر (اکسل، ساختار متنی،PDF و …) در تمام جداول اطلاعاتی (گریدهای نمایشی)

 

 • ساخت فایل بیمه تامین اجتماعی، فایل مالیات حقوق برای سازمان امور مالیاتی و فایل بانک برای واریز حقوق و چاپ گزارش‌های مربوطه

 

 

 

 

 

 • امکان چاپ و ارسال به نرم‌افزارهای دیگر (اکسل، ساختار متنی و PDF و …) در تمام جداول اطلاعاتی (گریدهای نمایشی)