مقدمه :

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های صورت‌های مالی که در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت‌ها ارائه می‌شود صورت جریان وجوه نقد می‌باشد. در حقیقت ارائه صورت جریان وجوه نقد پاسخ به سوال زیر است:

پول‌های سازمان کجاست ؟

صورت جریان وجوه نقد به سهامداران می‌گوید وجوه نقد سازمان برای کدام موضوع وارد موجودی نقدی سازمان شده و برای کدام موضوع از موجودی نقدی سازمان کسر شده است برای تهیه این گزارش لازم است اطلاعات دریافت‌ها و پرداخت‌های وجه به بانک‌ها (صندوق، تنخواه) به تفکیک موضوعات و نوع مدارک دریافت یا پرداخت وجه و مستندات ثبت و نگهداری شود. معمولا انتظار این است که سیستم حسابداری با توجه به نگهداری مانده حساب‌های کل و معین جوابگوی سوال فوق باشد. اما ریز اطلاعات و عملیات خزانه داری و سوابق آن در نرم‌افزار دریافت و پرداخت انجام شده و نتیجه آن به‌صورت سند حسابداری در سیستم حسابداری منظور می‌گردد.

نرم‌افزار دریافت و پرداخت پیوند به‌عنوان یکی از زیر سیستم‌های مجموعه سازمانی و مالی پیوند عهده‌دار عملیات و مستند ساز و نتیجه ساز سوال مطرح شده فوق می‌باشد.

امکانات و ویژگی‌های سیستم دریافت و پرداخت

 • ارتباط عملیاتی کامل با سیستم‌های خرید، فروش و حسابداری

 

 تعاریف اطلاعات پایه

 • امکان تعریف بانک‌ها و صندوق‌ها و منابع موجودی نقدی سازمان با امکان تعریف کامل دسته چک‌ها و قالب چاپی آنها

 

 

 • امکان تعریف انواع مدارک دریافت و پرداخت با ماهیت نقدی، مدت دار، تضمینی، به حساب

 

 • امکان تعریف انواع موضوعات دریافت و پرداخت

 

 

 • امکان تعریف قالب اسناد با پارامترهای بسیار متنوع و امکنان تولید اسناد متنوع دریافت و پرداخت در سیستم حسابداری

 

عملیات

 • امکان درج کلیه دریافت‌های یک سازمان با مشخصات کامل دریافت شامل

شماره دریافت

پرداخت‌کننده

تاریخ ثبت

شرح دریافت

مدرک دریافت

موضوع دریافت

مبلغ دریافت

تاریخ مدرک

شماره مدرک

نام بانک دریافت‌کننده مدرک

نام و مشخصات بانک پرداخت‌کننده

مرکز هزینه دریافت

محل سازمانی دریافت

تصاویر مدارک دریافت

 

 

 • امکان درج کلیه پرداخت‌های سازمان با مشخصات کامل شامل

شماره پرداخت

دریافت‌کننده

تاریخ ثبت

شرح پرداخت

مدرک پرداخت

موضوع پرداخت

مبلغ پرداخت

تاریخ مدرک

شماره مدرک

نام بانک / صندوق پرداخت‌کننده

مرکز هزینه دریافت

محل سازمانی پرداخت

تصاویر مدارک پرداخت

 

 

 • امکان درج دریافت‌ها و پرداخت‌ها از مشتریان و به تامین‌کنندگان با ارتباط کامل با سفارشات سیستم‌های فروش و خرید
 • امکان عملیات دریافت در وضعیت‌های نزد صندوق، واگذار به بانک، واگذار به اشخاص، وصول، ابطال، برگشت و نگهداری سوابق عملیات به تفکیک تاریخ و نام کاربر اجرا کننده عملیات
 • امکان عملیات پرداخت در وضعیت‌های در جریان، برداشت، ابطال، برگشت و نگهداری سوابق عملیات به تفکیک تاریخ و نام کاربر اجرا کننده عملیات
 • ایجاد خودکار اسناد حسابداری براساس تعاریف قالب‌های متنوع تعریف شده از قبل

 

 

 • امکان چاپ چک در عملیات پرداخت برای چک‌های کلیه بانک‌های کشور

 

 • امکان چاپ فرم واگذاری چک‌ها در کلیه بانک‌های کشور

 

 • امکان چاپ رسید دریافت و رسید پرداخت به همراه چاپ تصویر مدرک

 

بازیابی اطلاعات و گزارش‌ها

 • مشاهده دریافت‌ها و پرداخت‌ها در گریدهای اطلاعاتی با امکانات جستجو و فیلترینگ بدون نیاز به چاپ

 

 • مشاهده ریز اطلاعات سوابق دریافت و پرداخت گریدهای اطلاعاتی با امکانات جستجو و فیلترینگ بدون نیاز به چاپ

 

 • مشاهده اطلاعات بانک‌ها و منابع موجودی‌های نقدی به لحظه با احتساب چک‌های برداشت نشده با امکانات مشاهده ریز دریافت و پرداخت و گردش حساب

 

 

 • مشاهده وضعیت دسته چک‌ها

 

 • مشاهده سوابق اسناد دریافتنی با اطلاعات ریز زمانی به تفکیک نزد صندوق، واگذار، وصول، واگذار به اشخاص، ابطال و برگشت

 

 

 • مشاهده سوابق اسناد پرداختنی با اطلاعات ریز زمانی به تفکیک در جریان، وصول، ابطال و برگشت

 

 • مشاهده اطلاعات اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی